Priser
Prisene gjelder for 1 uke, lørdag til lørdag. For langtidsleie kan prisen diskuteres.

Året 2014 ->

Priser pr. uke (i EURO)

Grunnpris. 1-2 personer 800 €
Tillegg opp til 4 personer

200 €

For flere enn 4 personer

Ta kontakt


Dersom man ikke ønsker å ta med seg egne sengeklær må vi regne oss 20 € pr. pers pr. sett for rens og stryking av sengeklær. Obligatorisk rengjøring av huset etter leieperioden er 130-150 €.
Betaling
30 % av leiebeløpet skal innbetales umiddelbart etter undertegnelse av leiekontrakt. Leiekontrakt blir oversendt etter muntlig bekreftelse. Leieforholdet er ikke bindende før forskuddet på 30% er innbetalt. De resterende 70% skal innbetales seneste 4 uker før ankomst.